Sosyal Medya

Hizmet

Güven

Kalite

40 Yıllık Tecrübemiz ile

Sorularınız İçin

Otomasyon Hizmetleri

Otomasyon Hizmetleri

AG Panel İmalatları

AG Panel İmalatları

Montaj Hizmetleri

Montaj Hizmetleri

Endüstriyel Otomasyon Çözümleriniz İçin

Devamı için

Kalite Politikamız

İSG Politikamız

Çevre Politikamız

Sertifikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Birfen Elektirik Elektronik olarak amacımız elektrik-elektronik montaj ve mühendislik hizmetlerini en başarılı ve kalite standartlarına uygun bir şekilde yaparak, müşteri istekleri doğrultusunda hizmet verip, müşteri memnuniyetini maksimum seviyeye ulaştırmaktır. Yaptığımız işlerdeki kalite seviyemizi daima geliştirerek piyasadaki rekabet gücünü ileri seviyelere götürmek asıl hedefimizdir. Kalite yönetim sisteminin kusursuz bir şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesi tüm şirket çalışanlarımızın sorumluluğundadır.

İSG POLİTİKAMIZ

Birfen Elektrik Elektronik olarak isg politikamız tehlikeyi kaynağında yok etmektir. Teknolojiyi takip ederek ihtiyaca göre uygulamak, deneyimli eleman çalıştırmak ve çalışanlara eğitim vererek katkılarını arttırmak, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini etkin olarak sürdürmeyi ve performansımızı sürekli geliştirmeyi, iş yeri ortamında çalışanlarımızın maruz kalabilecekleri potansiyel tehlikeleri yerinde inceleyerek proaktif yaklaşımla gerekli risk değerlendirmeleri yaparak tehlikeli durumların tanımlandığı değerlendirildiği kontrol edildiği gerekli önlemlerin alındığı ve personelimize duyurulduğu güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kazaların meslek hastalıklarının ve zararın oluşmasını engellemeyi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun yönetmelik ve tüzüklere uymayı taahhüt ederiz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Birfen Elektrik Elektronik olarak insana, çevreye ve topluma saygılı olma ilkesi doğrultusunda sorumluluk, amaç ve hedefler ile çevre performansının izlenmesini tanımlayan, önleyici yaklaşım ve risk temelli düşünme odaklı Çevre Yönetim Sistemini etkin uygulamak yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar kullanarak sürekli iyileştirmek, faaliyetlerimizi ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar ile ilgili taraflarımızın beklentilerine uyumlu olarak sürdürmek, çalışanlarımızın çevre bilincini artırmak başlıca sorumluluğumuzdur. Küresel kaynakları korumak; enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamayı, kirliliğin önlenmesi ve atıkların en aza indirilmesini, faaliyetlerimizin ve pano imalatlarımızın tüm süreçlerinde olumsuz çevresel etkilerinin azaltılmasını hedeflemektedir. Bu ilkeler tüm süreçlerimizde tedarikçi ve müşterilerimizle ilişkilerimizde rehberimiz olacaktır. Çevre Yönetim Sistemi’ni Kalite Yönetimi & İş Sağlığı Güvenliği Sistemi ile bütünleşik olarak ele almakta ve sürekli geliştirmektedir.

SERTİFİKALARIMIZ

Genel Müdür Mesajı

İş Ortaklarımız