Sosyal Medya

İnsan Kaynakları Politikamız

Birfen Elektrik Elektronik olarak endüstriyel otomasyon alanında gelişirken çağdaş insan kaynakları yöntemleri ile çalışanların yeteneklerini geliştirmeyi, kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, sürekli öğrenme ve gelişimi desteklemeyi, bilginin paylaşımı esastır prensibiyle, her kademedeki yöneticinin kadrolarındaki personeli yetiştirmesini sağlamayı hedeflemektedir.

Birfen Elektrik Elektronik, en değerli sermayesinin insan kaynağı olduğu inancıyla karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, katılımın, çeşitliliğin ve çok sesliliğin desteklendiği firma kültürüyle yoluna devam etmektedir.
Birfen Elektrik Elektronik olarak insan kaynakları yaklaşımlarında temel hareket noktamızı; değerlerimiz, değerlerimizi oluşturan kurum kültürümüz, iş ahlakı ilkelerimiz (etik değerlerimiz), oluşturmaktadır. İnsan kaynakları stratejimiz ise; şirket hedeflerine odaklı, bütünleşik bir yapıda takım halinde bilgi ile çalışan, üreten, sürekli gelişen, uyumlu, motivasyonu ve bağlılığı yüksek eğitimli bir insan gücü oluşturmaktır. Ortak değerlerimizi yönetim biçimimize yansıtmakta ve bunları vazgeçilmez olarak görmekteyiz. Çalışanlarımızı yarınlara hazırlamak amacıyla her aşamada ve her düzeyde eğitime önem vererek insana yatırım yapmaktayız.