Sosyal Medya

Kalite Politikamız

Müşteri memnuniyetini ilke haline getiren firmamız ilgili tüm yasal şartlara uygunluğunu kanıtlamış ve taahhüt etmiştir. Firmamızda kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmektedir. Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılmaya çalışılmaktadır İş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenir. Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltiltilir. Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilir.
Birfen; şirketi ilgilendiren güncel yasal yükümlülükleri eksiksiz ve sürekli olarak yerine getirir, sözleşmeler e uyar. Çalışanlarının güvenli ortamlarda mesailerini geçirmeleri, bedensel ve ruhsal sağlık ve bütünlüklerini korumaları için gerekli olan tüm kaynakları sağlar ve öngörülebilen tüm tedbirleri alır. Sürekli eğitimlerle çalışanlarının Entegre Yönetim Sistemleri konusunda bilgi düzeylerini, farkındalıklarını arttırarak sistemin uygulanmasında ve sürekli gelişiminde çalışanlarının da aktif katılımda bulunmalarını sağlar. Hizmet kalitesinin sürekli yükseltilerek müşteri memnuniyetinin maksimum düzeyde sağlanması için çalışmalar yapar. Tedarikçilerimizin kalite düzeylerinin yükseltilmesi için birlikte çalışmalar yapar.
Kaynak ihtiyaçlarının tespit edilerek optimum kullanımını sağlar. Bilgi varlıklarını tehdit edebilecek riskleri değerlendirir ve tedbirler alır, bu konudaki iş stratejilerini belirler. Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilişim hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi, kişisel ve özel verilere erişimin sadece yetkili kişilerce erişilebilmesi amacıyla gerekli altyapıyı sağlar ve gerekli güvenlik tedbirlerini alır. Kurumsal bilgileri, personel özlük bilgilerini, müşteri verilerini (finansal veriler, kişi bilgiler) değerli ve kritik kabul eder ve yönetim sistemleri kapsamında ilgili tüm yasaların gerektirdiği zorunlulukları yerine getirir.