Sosyal Medya

Çevre Politikamız


Birfen Elektrik Elektronik olarak çevreyi sahip olduğumuz en değerli hazine olarak görmekteyiz ve gelecekte hepimizin yaralanabilmesi açısından korunması gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede de faaliyet ve üretimlerimizin her basamağında bu hassasiyetimizi dile getiriyoruz.
Bu yüzden politikamız; İlgili çevre mevzuatının yasal gereklerini karşılamak ve hatta aşmak. Bünyemizde oluşturduğumuz çevre politikasını uygulamak ve sürekli yenilikle daha da iyiye gitmeyi hedeflemek. Ana prensibimiz kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak. Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarını da yerine getirmek suretiyle çevreyi etkileyebilecek olumsuz etkileri önlemek.
Bu önemli çevre etkenleriyle ilgili başlıca amaç ve hedefler: Her türlü çevre kirliliği ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek. Ambalaj ve materyali geri dönüşümü olacak şekilde seçmek ve bu sayede tekrar kullanabilmek. Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak. Firma olarak çevre politika ve anlayışımızı çalışanlarımıza da aşılayarak üretimimizin her alanında çevreye karşı aynı duyarlılığı koruyabiliyoruz.