Sosyal Medya

İş Etiği Kurallarımız

Birfen Elektrik Elektronik olarak tüm çalışanlarından şirket kültürünün bütünlüğünü sağlayacak tavır ve davranışlar sergilemeleri, şirketin saygınlığını ve kurumsal yapısının güvenilirliğini koruma ve geliştirmelerini beklemektedir. Tüm çalışanlar “Etik Davranış Kurallarına” uymakla yükümlüdürler. Ayrıca tüm paydaşlardan iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen tüm prensiplere uymaları beklenir. Etik Davranış Kuralları’nın tüm çalışanlara bildirilmesi, çalışanların bu kurallara gerekli önemi vermelerinin sağlanması ve bu kurallara uyulması konusunda gerekli çaba ve liderliğin gösterilmesi yönetim rolünde olan çalışanların asli görev ve sorumlulukları arasındadır.