Sosyal Medya

SEÇ POLİTİKAMIZ

SEÇ-G Politikası > Alpon İnşaat

1979’dan bu yana gelen tecrübe ve birikimimizle YALOVA ilinde Elektrik & Elektronik sektöründe kalite, çevreve isg anlayışımızı ve amaçlarımızı müşterilerimize ve bağlamda belirtilen diğer tüm paydaşlarımıza belirtmek ve ifade etmek için belirlenen kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği politikası aşağıdaki taahhüt ve prensipleri içermektedir. Faaliyetlerimiz sonucu çıkan atıklarımızın yaşam döngüsü boyunca kullanımını, sonrasında geri kazanımını ve böylece sürdürülebilir bir çevreyi dikkate almaktayız.

 

KALİTE, ÇEVRE ve İSG POLİTİKASI

 

 • Müşteri talep ve beklentilerini anlayabilmek ve bu doğrultuda güvenilir, kaliteli ürün ve hizmet sunarak Müşteri Memnuniyetini arttırmak,
 • Ürün ve hizmetlerimizin kalitesini etkileyen tüm süreçleri, risk temelli düşünce ve çalışanlarımızın katılımıyla Sürekli İyileştirmek,
 • Çalışanların Motivasyonunu sağlamak ve Sürekli Eğitim yoluyla bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak,
 • Büyümemizi sürdürülebilir kılmak için kâr eden bir kuruluş olmak,
 • Tedarikçilerimiz ile karşılıklı İş birliği ve Güven içerisinde çalışarak verimliliğimizi artırmak,
 • Yaşadığımız Çevre ve Doğal Kaynakları korumak, Tüm gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemek, atıkları kaynağında azaltmak, mümkün olduğu kadar geri kazanmak, geri kazanılmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf etmek ve ettirmek, olabilecek tüm riskleri analiz etmek fırsatları değerlendirmek,
 • Kalite, Çevre ve İSG politikamızı müşterilerimize ve tedarikçilerimize, tüm ilgili taraflara duyurarak çevre bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak,
 • Yasal ve Uygulanabilir Şartlara uygun ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmektir.
 • SIFIR KAZA yı hedeflemek,
 • Yaralanma ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli faaliyetleri uygulamak ve sürekli iyileştirmek
 • Entegre Yönetim Sistemimizi etkin bir şekilde uygulayarak Sürekli İyileştirmektir.

 

MİSYONUMUZ

BİRFEN ELEKTRİK, Elektrik & Elektronik sektöründe; Müşteri odaklılık prensibi üzerine çalışan, Sektörünü iyi tanıyan, Paydaşlarının beklentilerini bilen ve yeni beklentiler tanımlayıp, Çevreye saygılı, İş Sağlığı ve Güvenliği bilinciyle hareket eden ve Bunların en üst düzeyde tatminini hedefleyen, bir firmadır.

 

VİZYONUMUZ

Yarattığı değerler ile sürdürülebilir büyümesini koruyan, Rekabet gücü ile tercih edilen, stratejik bir ortak gibi güven duyulan, Çevreye ve insana duyarlı, Sektör de tercih edilen Kurumsal bir firma olmak.