Sosyal Medya

İş Güvenliği Politikamız

Birfen Elektrik – Elektronik; İş Sağlığı ve Güvenliğini Sürekli ve Mazeretsiz Şekilde Ön Planda Tutmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamayı,iş sağlığı ve güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemeyi, risk değerlendirmesi ve risk düzeyi azaltma etkinliklerine her düzeyde katılım için hedefler koymayı, iş sağlığı ve güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir “Sıfır İş Kazası” hedefine ulaşmayı taahhüt etmektedir.
Çalışmaların sürekliliği adına OHSAS 18001 yönetim sisteminin şartlarını sağlayan bir İSG Yönetim Sistemi kurulmuştur. Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uyulmaktadır. Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitimler gerekli yasal mevzuatlara uygun şekilde düzenlenmektedir. Çalışma alanlarımızda iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırma adına çalışmalar yapılmaktadır. İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapılmaktadır.
Bütün süreçlerimize A,B,C sınıfı uzmanlarımızın, iş yeri hekimimizin, İSG kurul üyelerimizin, saha sorumlularımızın, çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlayarak tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile çalışmalarımıza yön veriyor, kendimizi sürekli iyileştiriyor ve yukarıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz.